Hata Bildir

KULLANIM ŞARTLARI

Osmanlı Türkçesi öğrenmek için kurulmuş sanal topluluk olan eOsmanlıca’ya (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) hoş geldiniz.

1. ŞARTLARIN KABULÜ

1. eOsmanlıca hizmeti (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen Hizmet Koşulları uyarınca temin edecektir.

2. Siteye erişmekle veya Siteyi kullanmakla, Hizmet Koşullarının sizin ("siz") için bağlayıcı olduğunu kabul ediyorsunuz. Ayrıca en az 18 yaşında olduğunuzu veya 18 yaşından küçükseniz, bu Hizmet Koşullarına uygun hareket etmenizle ilgili sorumluluğu üstlenecek olan ebeveynlerinizin veya yasal vasinizin iznini aldığınızı da teyit etmiş olursunuz.

3. İşbu Hizmet Koşulları ileride eOsmanlıca tarafından güncellenebilecektir. Tüm değişiklikler Site'de yayınlanacaktır. Hizmet Koşullarının en güncel versiyonunu dilediğinizde www.eosmanlica.com/kullanım.html adresinde gözden geçirebilirsiniz. Hizmet Koşullarında değişiklik yapıldıktan sonra Siteyi kullanmaya devam etmekle yeni Hizmet Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

4. Bu Hizmet Koşullarına veya gelecekte yürürlüğe girebilecek diğer Hizmet Koşullarına uygun hareket etmeyi kabul etmemeniz halinde Hizmeti veya Siteyi kullanmayın veya Hizmete veya Siteye erişim sağlamayın (veya kullanmayı/erişim sağlamayı bırakın).

2. HİZMETLERİN TANIMI

1. Hizmet internet tabanlıdır ve kullanıcıların Sitede bir profil (bundan böyle "Profil" olarak anılacaktır) yaratmalarını ve güncellemelerini sağlayan bir hesap açmak için kaydolmalarını sağlar (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır). Hizmet için kaydolan her bir Kullanıcı (madde 6'da açıklanan biçimde) "Kullanıcı İçeriği" yayınlayabileceği kendi Profiline sahip olur.

2. Aksi açıkça belirtilmediği sürece, mevcut Hizmete eklenen, yeni araçlar ve kaynaklar da dahil, yeni herhangi bir özellik, Hizmet Koşullarına tabi olacaktır

3. KAYIT

1. Hizmetin olanaklarının çoğundan yararlanabilmek için geçerli bir eOsmanlıca hesabına sahip olmanız gerekmektedir. eOsmanlıca hesabı açtırmak için, Sitedeki kayıt işleminin gerektirdiği şekilde kullanıcı adı, geçerli bir e-posta adresi ve diğer bilgileri (bundan böyle "Kayıt Verileri"olarak anılacaktır) temin ederek eOsmanlıca'ya kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt sürecinin bir parçası olarak bir şifre ve Profiliniz için bir kullanıcı adı seçmeniz gerekecektir.

2. Şifreniz ve hesabınızla ilgili bilgilerin gizli tutulmasına ve şifreniz veya hesabınız kullanılarak gerçekleştirilecek tüm hareketlerle ilgili tüm sorumluluk tamamen size aittir. Her hesap bireysel olarak kullanılmak zorundadır ve başkalarına devredilemez. Şunları kabul etmektesiniz: a) Hesabınızı bireysel olarak kullanacağınızı ve başkaları ile paylaşmayacağınızı ve b) Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanılması durumunda ve/veya sair bir ihlal veya güvenlik açığı söz konusu olduğunda durumu eOsmanlıca'ya derhal yazılı olarak bildireceğinizi.

3. Şunları kabul etmektesiniz: a) Hizmet kayıt formunda da belirtildiği gibi kendinizle ilgili doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlayacağınızı ve b) Kayıt Verilerinin sürekli doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz kalmasını temin etmek adına, Kayıt Verilerini gerektikçe güncelleyeceğinizi.

4. Hizmete girdiğiniz verileri, hesabınıza erişip "Ayarlar" bölümüne girerek istediğiniz anda değiştirebilirsiniz.

5. eOsmanlıca işbu Madde 4’ün hükümlerine uygun hareket etmemenizden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacak ve yükümlü tutulamayacaktır.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Kayıt Verileri ile şahsınızla ilgili kimi diğer bilgiler, burada atıfta bulunulmak suretiyle Hizmet Koşullarımızın mütemmim cüzü haline getirilmiş olan Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir. Profilinizde hangi kişisel bilgilerin yer alacağı sizin kendi takdirinizde ve kendi sorumluluğunuzdadır. Hizmete kayıt yaptırmakla, işbu Hizmet Koşullarını kabul etmiş ve Gizlilik Politikasında belirtilmiş olan bilgi toplanması, kullanımı ve ifşası hükümlerini de böylece anlayıp bu hükümlere rıza göstermiş olursunuz.

5. HİZMETTEKİ KULLANICI İÇERİĞİ VE KULLANICI DAVRANIŞI

1. Kullanıcılar tarafından Hizmet aracılığıyla hem halka açık hem de özelden, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya iletilen tüm bilgiler, veriler, metinler, yazılım, müzik, sesler, fotoğraflar, grafikler, videolar, mesajlar, etiketler ve diğer tüm materyaller (bundan böyle "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır) sadece bu Kullanıcı İçeriğini oluşturan kişinin sorumluluğu altında olacaktır. eOsmanlıca herhangi bir Kullanıcı tarafından Hizmet kullanılarak yüklenmiş, yayınlanmış, e-posta ile gönderilmiş, iletilmiş veya diğer herhangi bir şekilde paylaşılmış yüklemeler, e-posta mesajları, iletiler ve diğer içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Hizmeti kullanmakla rahatsız edici, müstehcen veya sakıncalı olarak nitelendirilebilecek Kullanıcı İçeriğine maruz kalabileceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Hizmeti kullanarak saldırgan, ahlak dışı veya sakıncalı Kullanıcı İçeriğine maruz kalabileceğinizi de kabul etmiş olursunuz. eOsmanlıca hiçbir koşul altında, herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kullanıcı İçeriğindeki hatalar veya ihmaller ve/veya Hizmet aracılığıyla yayınlanan Kullanıcı İçeriğinin kullanımı sonucunda meydana gelmiş olabilecek zarar ve ziyan da dahil, Kullanıcı İçeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

3. eOsmanlıca’nın, Kullanıcı İçeriğini takip etmediğini ama eOsmanlıca’nın takdiri tamamen kendisinde olmak kaydıyla, Hizmet aracılığıyla erişime açık olup da Hizmet Koşullarını (eOsmanlıca’nın takdirine göre) ihlal eder nitelikte olan Kullanıcı İçeriğini reddetme, taşıma ve/veya silme hakkı bulunduğunu böylece kabul ediyorsunuz.

4. eOsmanlıca, Kullanıcı İçeriğiyle ilgili mülkiyet iddia etmemektedir. Hizmete Kullanıcı içeriği göndermekle, eOsmanlıca’ya, (i) Profilinize yüklenmiş olan Kullanıcı içeriği açısından, Profiliniz kapatılana kadar her zaman Profilinizin görüntülenmesi, dağıtılması ve tanıtılması amacıyla, (ii) diğer Kullanıcı İçeriği açısından, Hizmetin normal işleyişini temin etmek adına gereken sınırsız süre ve kapsam için ve (iii) (gerek sizin Profilinizde gerek sizin Profiliniz dışında) Hizmet hakkında yorumlar içeren Kullanıcı İçeriği açısından ise, Hizmetin üçüncü taraflara pazarlanması için; bu gibi Kullanıcı İçeriğini çoğaltmak, değiştirmek ve yayımlamak için dünya çapında geçerli, telif hakkına tabi olmayan ve münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz. İleride eOsmanlıca’nın tarafınızdan yüklenen Kullanıcı İçeriğini görüntülemesine izin vermekten vazgeçmeniz durumunda, istediğiniz an hesabınızı silebilirsiniz; böylelikle bilgileriniz diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecektir. Kontrolümüz dışındaki teknik sebeplerden ötürü kişisel bilgilerinizin (Google gibi) arama motorlarından silinmesinin biraz zaman alabileceğini lütfen dikkate alınız. Ayrıca, Profilinize doğrudan dahil olmayan (yorumlar, iletiler veya mesajlar gibi) bazı Kullanıcı İçeriğinin Profilinizin iptal edilmesinden sonra da Hizmette yer almaya devam edebileceğini de lütfen unutmayınız. Bunlara ilaveten, eOsmanlıca size, aktif bir hesabınız olduğu sürece Hizmetin normal kullanımı sırasında diğer Kullanıcıların Kullanıcı İçeriklerine erişmeniz ve bu İçerikleri görüntülemeniz için kişisel, münhasır olmayan ve başkalarına devredilemeyecek bir lisans vermektedir.

5. Hizmeti özenli, düzgün ve yasalara uygun ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kanunları veya üçüncü tarafların (ticari marka, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını) ihlal etmeyecek bir biçimde kullanmayı kabul ediyorsunuz. Hizmeti aşağıda belirtilen biçimlerde kullanmamayı özellikle kabul ediyorsunuz: a) Yasadışı, zararlı, tehditkar, taciz edici, aşağılayıcı, küfür içeren, açık seçik, karalayıcı, saldırgan, diğer kişilerin özel hayatına müdahele eden, nefret söylemi içeren veya ırk, etnik köken veya diğer herhangi bir şekilde sakıncalı Kullanıcı İçeriği yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, e-posta ile göndermeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi veya başka herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunmayacağınızı, b) Reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar verici şekilde; c) eOsmanlıca görevlileri, forum lideri, rehberi veya sahibi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya kurumu taklit eden veya herhangi bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış belirten veya herhangi bir şekilde yanlış tanıtmayacağınızı, d) Hizmeti başka bir sitesine yönlendirme hizmeti için kullanmayacağınızı, e) Sahte başlıklar düzenlemek veya kaynağını gizlemek için Hizmet aracılığıyla iletilen içeriği diğer herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğinizi, f) geçerli yasalar ve akdi ilişki veya mutemetlik ilişkisi hükümleri uyarınca başkalarına ifşa etme hakkını haiz bulunmadığınız (örneğin işçi - işveren ilişkisi hasebiyle sahibi olduğunuz şirket içi bilgiler, mülkiyete tabi bilgiler veya gizli bilgiler gibi) bilgilerden oluşan Kullanıcı İçeriği yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, e-posta ile göndermeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi veya sair şekilde bunları başkalarının kullanımına sunmayacağınızı, g) (Madde 10.1 de bulunan) Fikri Mülkiyet Haklarını veya herhangi bir tarafın gizlilik haklarını ihlal eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, e-posta ile göndermeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi veya başka herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunmayacağınızı, h) İzinsiz veya istenmeyen reklamlar, promosyon malzemeleri, "önemsiz posta", "istenmeyen posta", "zincirleme e-posta", "saadet zinciri mektupları" veya istenmeyen başka türde bilgiler yüklemek, iletmek, e-posta ile göndermek veya başka herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunmayacağınızı, i) Herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı veya telekomünikasyon ekipmanın çalışmasını engellemek, çalışamaz hale getirmek veya işlevselliğini sınırlandırmak amacını taşıyan herhangi bir yazılım virüsü veya diğer bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren dosya veya sair materyal yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, e-posta ile göndermeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi veya başka herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunmayacağınızı, j) Bir diyaloğun normal akışını aksatmak, ekranın Hizmetin diğer Kullanıcılarından daha hızlı kaymasına neden olan veya diğer herhangi bir şekilde diğer Kullanıcıların gerçek zamanlı karşılıklı değiş tokuş yapmasını olumsuz etkileyen bir şekilde davranmayacağınızı, k) Hizmetlere veya Hizmetlerle ilişkili sunuculara veya iletişim ağlarına müdahale etmek veya bunları sekteye uğratmak ya da Hizmetlerle ilişkili iletişim ağlarının gerekliliklerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymamak gibi davranışlar içine girmeyeceğinizi, l) Diğer kullanıcıları "gizlice takip etmeyeceğinizi" veya rahatsız etmeyeceğinizi, m) Yukarıdaki paragraflarda belirtilen yasaklanmış faaliyet ve davranışlarla bağlantılı olarak diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgi toplamayacağınızı veya depolamayacağınızı; ve/veya n) eOsmanlıca tarafından sunulan Hizmetlerle ilişkisi olmayan diğer sitelerin ve hizmetlerin tanıtımını yapmayacağınızı.

6. eOsmanlıca’nın, kanunlar uyarınca gerekli olması veya (a) yasal sürece uygunluk sağlamak, (b) Hizmet Koşulları veya ücretli Hizmet Koşullarını uygulamak; (c) Kullanıcı İçeriğinin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek veya (d) eOsmanlıca’nın, Kullanıcılarının ve kamunun hak, mülk veya kişisel güvenliğini korumak için eOsmanlıca’nın bu tür bir koruma veya ifşanın gerektiğine inanması durumunda Kullanıcı İçeriğini saklama veya ifşa etme haklarına sahip bulunduğunu böylece kabul ediyorsunuz.

6. ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

1. Sitede üçüncü taraflara ait içerikler ve üçüncü tarafların web sitelerine bağlantılar bulunuyor olabilir (bundan böyle "Bağlantı Verilen Siteler" olarak anılırlar). eOsmanlıca, Bağlantı Verilen Siteleri herhangi bir şekilde onaylıyor, sponsorluğunu yapıyor, tavsiye ediyor veya sair şekilde bu sitelerle ilgili herhangi bir sorumluluk üstleniyor değildir. Buna ek olarak, Bağlantı Verilen Siteler, eOsmanlıca’nın kontrolü altında değildirler ve eOsmanlıca, herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Bağlantı Verilen Sitelerde yer verilmiş olan bağlantılar ve Bağlantı Verilen Sitelerdeki değişiklikler ve güncellemeler de dahil, Bağlantı Verilen Sitelerin içeriğinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. eOsmanlıca, üçüncü taraf içeriklerine ve Bağlantı Verilen Sitelere sadece size kolaylık olması açısından sitesinde yer vermekte olup, eOsmanlıca’nın bu üçüncü taraf içeriklerini ve Bağlantı Verilen Siteleri sitesine dahil etmiş oluşu eOsmanlıca’nın herhangi bir üçüncü tarafı onaylamakta olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ayrıca, herhangi bir site veya kaynak aracılığı ile erişime açık olan içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımına veya bunlara bağlı olarak gerçekleşen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir zarar veya kayıptan ya da zarara kaynak gösterilmesinden, eOsmanlıca’nın sorumlu veya yükümlü tutulmayacağını da böylece kabul etmektesiniz.

2. eOsmanlıca başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına saygı göstermeyi prensip haline getirmiştir ve Kullanıcılardan da aynı şekilde hareket etmelerini beklemektedir. eOsmanlıca’nın Hizmeti kullanırken karşılaşabileceğiniz veya erişim sağlayabileceğiniz diğer internet sitelerinde bulunan içerikle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Diğer internet siteleri aracılığıyla sunulan içerik telif hakkına tabi olabilir veya ilgili ülkenin fikri mülkiyet hakları uyarınca koruma altında olabilir. Bu gibi internet sitelerindeki materyalin kullanılmasıyla ilgili olarak eOsmanlıca’nın Hizmet Koşullarının hükümleri değil, ilgili internet sitesinin kullanım şartlarının hükümleri geçerli olacaktır.

7. REKLAMVERENLER

1. Hizmette bulduğunuz veya Hizmet aracılığıyla bulduğunuz reklamverenlerle olan iletişiminiz veya iş ilişkiniz veya bu reklamverenlerin promosyonlarına katılımınız ve ilgili hizmetler ve malları için yaptığınız/yapacağınız ödemeler ve bunların teslimatı ve bu gibi işlerle ilgili diğer tüm koşullar, şartlar, taahhütler ve garantiler sadece siz ve ilgili reklamveren arasındadır. eOsmanlıca bu şekilde kurulan iş ilişkileri veya Hizmette bu gibi reklamveren kurumların bulunması sebebiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacak ve yükümlü tutulamayacaktır.

2. Hizmette reklamlar bulunabileceğini ve bu reklamların eOsmanlıca’nın Hizmet sunmayı sürdürebilmesi açısından gerekli olduğunu böylece anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca, sitenin genel görünüşüne dahil edilen bu gibi reklamları HTML/CSS veya diğer araçlarla veya sair şekilde engelleme hakkınız bulunmadığını da anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Hizmeti kullanmakla, eOsmanlıca’nın sizlere önceden haber vererek veya vermeden, siz veya diğer bir kullanıcıya herhangi bir mükafat vermeksizin bu gibi reklamları yayınlama hakkının saklı olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. eOsmanlıca’nın Profilinizde gerçekleştireceği reklamın şekli, türü ve kapsamı, herhangi bir tarihte ve eOsmanlıca’nın takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.

8. FESİH

1. Profilinizin "Ayarlar" bölümündeki iptal seçeneğini kullanarak dilediğiniz an hesabınızı ve hizmet kullanımınızı sonlandırabilirsiniz. Fesihten sonra Profilinize erişemezsiniz ve Profilinizdeki tüm bilgiler eOsmanlıca tarafından silinebilir. Ancak, Kullanıcı İçeriğinin (örneğin yorumlar, iletiler ve mesajlar gibi) doğrudan Profilinize dahil olmayan belirli bir kısmının Profiliniz iptal edildikten sonra da sitede kalabileceğini kabul ediyorsunuz. eOsmanlıca bu gibi bir bilgi veya içeriğin silinmesiyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2. eOsmanlıca’nın (i) Hizmet Koşullarını ihlal ettiğiniz veya Hizmet Koşullarına aykırı davrandığınıza inanmak için haklı bir gerekçeye sahip olması durumunda hesabınızı iptal edebileceğini kabul ediyorsunuz. Bu şekilde gerçekleşen bir iptalden sonra eOsmanlıca’nın (Profiliniz de dahil, ancak bununla da sınırlı olmamak üzere) Hizmet kapsamında size ait olan Kullanıcı İçeriğini kaldırabileceğini veya silebileceğini ve yazılı, sözlü veya varsayılan anlaşmalar dahil, silinen Profilinizle bağlantılı anlaşmaları da sona erdirebileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

3. eOsmanlıca, takdir yetkisi kendisinde olmak kaydıyla, geçici veya kalıcı olarak Hizmeti (veya Hizmetin herhangi bir bölümünü) değiştirme veya Hizmete (veya Hizmetin herhangi bir bölümüne) son verme hakkını saklı tutmaktadır. Bu gibi bir değişiklik veya son verme haline ilişkin bildirim mümkün olduğu anda Sitede yayınlanacaktır. eOsmanlıca’nın Hizmeti bu şekilde değiştirmesi veya durdurması nedeniyle, size veya diğer herhangi bir üçüncü tarafa karşı (Ücretli Hizmet Koşulları'nda Ücretli Hizmetlerle ilgili olarak belirtilenler hariç olmak üzere) herhangi bir yükümlülük altına girmiş olmayacağını böylece kabul ediyorsunuz.

9. HİZMETİN YENİDEN SATIŞI

1. Önceden eOsmanlıca’nın açık bir biçimde yazılı onayını almadan Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmet kullanımını veya Hizmete erişimi kopyalayama, çoğaltma, satma, yeniden satma veya diğer herhangi bir şekilde kendi çıkarınız için kullanma hakkına sahip olmadığınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. Hizmet, Site ve Hizmetle ilgili kullanılan herhangi bir yazılım (bundan böyle "Yazılım" olarak anılır) ve Sitede ve Hizmetteki Kullanıcı İçeriği hariç diğer tüm materyallerin (metinler, videolar, görüntüler ve diğer materyaller dahil) (bundan böyle "İçerik" olarak anılır) eOsmanlıca ve eOsmanlıca’nın lisans sağlayıcılarına ait olduğunu ve Madde 11.2’de size bahşedilen sınırlı haklar hariç olmak üzere, eOsmanlıca ve lisans sağlayıcılarının Hizmet, Site, İçerik ve Yazılımla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Haklarının sahibi olduğunu kabul ediyorsunuz. "Fikri Mülkiyet Hakları" ifadesi, dünyanın herhangi bir yerinde, tescil edilmiş veya edilmemiş ve bu gibi hakların bahşedilmesi için sunulmuş başvurular da dahil, telif hakları, ticari markalar, patentler, hizmet markaları, know-how hakları, veri tabanı hakları, tasarım hakları ve diğer her tür ve şekildeki fikri mülkiyet hakları ile benzeri diğer koruyucu haklar anlamına gelecektir.

2. Madde 11.3 ve Madde 11.4’ün hükümlerine ve işbu Hizmet Koşullarına uygun hareket etmeniz kaydıyla eOsmanlıca size Site, Hizmet, İçerik ve Yazılımı kullanmak için sınırlı, kişisel, başkalarına devredilemeyecek, lisans olarak üçüncü taraflara bahşedilemeyecek, dünya çapında geçerli ve münhasır olmayan ve sadece işbu Hizmet Koşulları ve eOsmanlıca’nın (eOsmanlıca tarafından Site veya Hizmetin içerisinde veya Site veya Hizmetin bir parçası şeklinde düzenlenen talimatlar veya parametreler de dahil) yazılı veya diğer herhangi bir şekilde bildirilen talimatlarına uygun olarak kişisel ve ticari olmayan bir biçimde tarafınızdan kullanılmak üzere bir lisans vermektedir.

3. Yazılımı kullanma lisansınız sadece Yazılımın nesne koduyla sınırlıdır ve uygulanacak kanunlar açık ve net bir biçimde izin vermediği takdirde, bu lisansın bir koşulu olarak Yazılımı kopyalamaya, değiştirmeye, Yazılımdan diğer bir iş türetmeye, üzerinde ters mühendislik uygulamaya veya diğer herhangi bir şekilde Yazılımın kaynak kodunu tespit etmeye çalışmaya, Yazılımla ilgili herhangi bir hakkı satmaya, devretmeye, lisans vermeye yetkiniz olmayacaktır. Bunlara ilaveten, bu Yazılımı veya herhangi bir üçüncü taraf İçeriğini kullanmadan önce ilave koşul ve şartları kabul etmeniz gerekebileceğini de anlamakta ve kabul etmektesiniz.

4. Madde 11.1’in yukarıdaki hükümlerine halel getirmeksizin, aşağıdakileri kabul etmektesiniz: a) Site, Hizmet veya İçeriğe eOsmanlıca tarafından Hizmete erişim için temin edilen arayüz dışında diğer herhangi bir şekilde erişim sağlamayacak veya b) eOsmanlıca veya ilgili üçüncü taraflarca (reklam veren üçüncü taraflar da dahil) açıkça izin verilenler hariç, Hizmet veya Yazılımı tamamen veya kısmen, değiştirmeyecek, kiraya vermeyecek, kiralamayacak, ödünç vermeyecek, satmayacak, dağıtmayacak veya bunlara dayanan türev işler üretmeyeceksiniz.

11. TAZMİNAT

1. Kullanıcı İçeriğiniz, Hizmeti kullanmanız, Hizmet Koşullarını ihlaliniz veya diğer herhangi bir şahıs veya kurumun haklarını ihlaliniz nedeniyle üçüncü taraflarca öne sürülen veya açılan iddia, talep, suçlama veya dava nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, masraf, (mahkeme ve avukat gider ve ücretleri dahil) ücret veya diğer yükümlülüğe karşı eOsmanlıca ve yan kuruluşları, bağlı kuruluşları ve eOsmanlıca ve bağlı ve yan kuruşlarının çalışanları, müdürleri, temsilcileri, marka partnerleri veya diğer ortakları ve çalışanlarını savunacağınızı ve zararlarını tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

12. KULLANIM VE VERİ DEPOLAMAYLA İLGİLİ GENEL UYGULAMALAR

eOsmanlıca’nın zaman zaman Hizmetle ilgili genel uygulamaları ve Hizmette depolanabilecek verilerle ilgili sınırları belirleme yetkisine sahip olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. eOsmanlıca’nın, Hizmet aracılığıyla iletilen veya saklanan herhangi bir mesaj ve diğer iletiler veya Kullanıcı İçeriğinin silinmesi veya kaydedilip saklanamamasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğe sahip olmayacağını kabul ediyorsunuz. eOsmanlıca 12 aydan daha uzun bir süredir aktif olmayan hesapları silme hakkını saklı tuttuğunu da kabul ediyorsunuz.

13. TAAHHÜTLERİN REDDİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI

1. Site, Hizmet ve İçeriğin "ŞİMDİKİ HALİYLE" temin edildiğini ve Site, Hizmet ve İçeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskin tamamen size ait olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. eOsmanlıca, yürürlükteki kanunlar uyarınca mümkün olan geniş dereceye kadar, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihmal durumunun olmadığına dair garanti ve taahhütler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, alenen belirtilen veya ima edilen her türlü teminat ve taahhüdü işbu Madde ile açıkça reddetmektedir. Özellikle ve yukarıdaki hükümleri sınırlandırmadan, eOsmanlıca, dil öğreniminiz, herhangi bir bilginin silinmesi, teslim edilmemesi veya yanlış teslim edilmesi, kullanıcıların iletilerinin veya kullanıcıların özelleştirme ayarlarının kaydedilememesi, erişim kısıtlamaları veya erişimde yaşanan kesintiler, yazılım hataları veya diğer hatalar, Ücretli Hizmete erişimin tarafınızdan başkasıyla paylaşılması nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir izinsiz kullanım durumu veya internet bağlantısı veya kullandığınız kişisel bilgisayarınızda meydana gelecek aksaklıklar ve/veya yetersizliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Bunlara ilaveten eOsmanlıca, Hizmet veya Hizmetin herhangi bir bölümünün kesintisiz sunulacağını veya hatasız olacağını da taahhüt etmemektedir. Ancak, işbu madde aşağıdaki madde 14.3’ün hükümlerine tabidir.

2. Madde 14.1’in hükümlerine halel getirmeksizin ve Madde 14.3’ün hükümlerine de tabi olmak üzere, eOsmanlıca’nın Site, Hizmet veya İçerikle ilgili herhangi bir hususla bağlantılı olarak ortaya çıkacak, aşağıda belirtilen hasar ve zararlardan (her türlü koşul ve şart altında, doğrudan veya dolaylı olmak üzere) yükümlü tutulmayacağını kabul ve taahhüt ediyorsunuz: a) Kâr kaybı, b) İtibar kaybı, c) Kullanım hakkının kaybı, d) Fırsat kaybı, e) Veri kaybı, f) Öngörülen kazançların kaybı, ve g) (eOsmanlıca bu gibi hasar ve zararların ortaya çıkma ihtimaliyle ilgili bilgilendirilmiş olsa dahi)endirekt, ikincil, özel, dolaylı veya cezai tazminat ve hasarlardan da yükümlü tutulamayacaktır.

3. Ancak, eOsmanlıca, kendi ihmali nedeniyle meydana gelen dolandırıcılık, ölüm veya kişisel yaralanma ve yürürlükteki kanunlar uyarınca kısıtlanması veya hariç tutulması mümkün olmayan diğer tüm yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmektedir.

4. Site veya Hizmetin kullanılmasıyla ilgili olarak diğer herhangi bir Kullanıcıyla aranızda anlaşmazlık çıkması durumunda eOsmanlıca'ya bu anlaşmazlıkla ilgili olarak herhangi bir hak, iddia ve tazminat talebinde bulunmayacağınızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

14. GENEL BİLGİLER

1. Uygulanacak kanunlar ve geçerli hukuk: Hizmet Koşulları ile siz ve eOsmanlıca arasındaki ilişki, herhangi bir hukuk bölgesinin yasaların çatışması hükümleriyle ilgili hiçbir kısıtlamasına da bakılmaksızın İngiltere kanunlarına tabi olacaktır. Siz ve eOsmanlıca, İngiltere mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olacağını kabul etmekle birlikte, eOsmanlıca işbu Hizmet Koşulları uyarınca sahip olduğu hakları kullanmak için diğer herhangi bir yargı yetkisi altında ihtiyati tedbir kararı aldırtma hakkına da sahip olacaktır.

2. Üçüncü tarafların hakları: eOsmanlıca’nın üçüncü taraf lisans sahiplerinin kendilerine ait Fikri Mülkiyet Hakları veya benzer haklarını kullanmak amacıyla size karşı yasal işlem başlattığı durumlar hariç olmak üzere, siz ve eOsmanlıca dışında diğer hiçbir üçüncü taraf, Hizmetlere erişim ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili herhangi bir hakka sahip olmayacaktır.

3. Feragat ve hükümlerin ayrı tutulabilirliği: eOsmanlıca’nın Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünü veya Hizmet Koşulları uyarınca sahip olduğu diğer herhangi bir hakkı bir kez kullanmaması veya icra etmemesi bu haktan feragatte bulunduğu anlamına gelmeyecektir. Yargılama yetkisine sahip bir mahkeme tarafından işbu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz bulunması durumunda taraflar yine de mahkemeden, tarafların geçersiz kılınan hüküm ile hedeflediklerini kanunen mümkün olan biçimde gerçekleştirmek için çaba sarf etmesini talep edeceklerini ve işbu Hizmet Koşullarının geri kalan diğer hüküm ve şartlarının geçerliliğini koruyacağını kabul ederler.

4. Sözleşmenin tamamı: İşbu Hizmet Koşullarının, Kullanıcı olarak siz ve eOsmanlıca arasındaki ilişkiyi düzenleyen sözleşmenin tamamını teşkil etmekte olduğunu kabul ediyorsunuz (Ücretli hizmetler ise bu Hizmet Koşullarına ek olarak Ücretli Hizmet Koşullarına da tabidir). Bu Hizmet Koşulları, işbu Hizmet Koşullarının önceki versiyonları da dahil, siz ve eOsmanlıca arasında önceden düzenlenmiş tüm anlaşmaların yerini alacaktır.

15. İRTİBAT

1. Hizmet Koşullarıyla ilgili ihlalleri bildirmek veya sorularınızı iletmek için bizimle irtibat@eosmanlica.com adresinden irtibata geçiniz.

2. eOsmanlıca işbu Hizmet Koşullarında meydana gelecek değişiklikler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, e-posta, normal posta veya internet sitesinde yayınlayacağı bildiriler aracılığıyla sizinle irtibata geçebilecektir. Son Güncelleme: Kasım 2015